Trainingen

LRT (Leergerichte Reïntegratie-georienteerde Training)

Deze training is ontwikkeld voor mensen die een zogenaamde afstand tot de arbeidsmarkt ervaren.  De training kan echter ook ingezet worden voor mensen die, om welke reden dan ook, in mindere mate deelgenoot zijn geworden van het algemeen maatschappelijk verkeer. Te denken valt dan aan ex- delinquenten, vroegtijdig schoolverlaters, vrouwen in blijf –van- mijn- lijf-huizen etc. De focus in deze training ligt op zelfbewustzijn, zelfontplooiing en zelfverantwoordelijkheid. Er wordt gewerkt aan thema’s als zelfbeeld, zelfvertrouwen, zelfwaardering en zelfrespect. Er wordt daarbij veel aandacht besteedt aan bewustwording van patronen en overtuigingen om te laten zien waar en waarom deze zich hebben gevormd en hoe die het huidige leven nog steeds kunnen beïnvloeden.

In de ochtenden zijn de bijeenkomsten gericht op de theoretische benadering van de genoemde thema’s. ‘s Middags worden er door externe deskundigen praktijkworkshops aangeboden waarbij steeds weer de link gelegd wordt met de theorie. Men gaat daarbij ervaren hoe men geneigd is om zich vast te houden aan inadequate overtuigingen en hoe lastig het is - of hoe eenvoudig soms ook - om uit de comfortzone te komen. Zo leert men om andere gedragsalternatieven te benutten. Voor deze vorm, het combineren van theorie en ervaringsgericht leren, is gekozen omdat op deze manier de aangeboden thema’s beter beklijven en kunnen worden toegepast in het dagelijkse leven. De duur van het traject kan variëren van 3 tot 5 weken en de training wordt 2 dagen per week gegeven van 9.00 tot 15.00 uur. De frequentie kan overigens op verzoek van de deelnemers of de opdrachtgever worden aangepast.

Mindfulnesstraining
Mindfulness verwijst naar een vorm van meditatie waarin men zich op een niet-reactieve manier bewust is van de fysieke en geestelijke sensaties en situaties van het moment. Het gaat hierbij dan om het aangaan van een accepterende relatie met wat er zich nu aanbiedt aan onvermijdelijke negatieve en positieve ervaringen In mindfulness word het richten van aandacht als vaardigheid aangeleerd bij de behandeling van o.a. piekeren, burnout, chronische en recidiverende depressies, maar ook bij fobieën, PTSS en chronische pijn. Door middel van mindfulness leert men (storende) gedachten vroegtijdig te herkennen en op een effectieve wijze met deze (soms) onvermijdelijke gedachten om te gaan. Tevens biedt het een manier om afgesneden gevoelens toe te laten en te herintegreren in de gehele persoon. Voor ernstig getraumatiseerde personen dient in een afzonderlijke intake te worden bepaald of de training geïndiceerd is of niet. Soms kan deelname aan de therapie worden afgeraden. De therapie zal in de vorm van een training, bestaande uit theorie en praktijkoefeningen, ongeveer één uur duren per sessie en zal groepsgewijs worden verzorgd (groepsgrootte varieert van 5 tot 10 personen).

De mindfulnesstraining wordt  in Middelburg op mijn praktijk gegeven

Gemeente Terneuzen Psycho-educatie voor jongeren