Methodes

Kinderen zijn net als zand,
Alles wat op hen valt laat een afdruk achter.
-Dr. Haim Ginott-

Methodes
In de therapie ga ik ervan uit dat we in ons dagelijks leven herhalen wat we in onze kindertijd hebben (aan)geleerd. Soms kan het lijken of je leven bestaat uit een aaneenschakeling van steeds dezelfde soort problemen. Het bewust maken van het oorspronkelijk conflict en het zoeken naar nieuwe, creatieve oplossingen zijn in de therapie daarom van essentieel belang.

Ons lichaam is de opslagplaats van kinderlijke angstpatronen. Lijfelijk, mentaal en emotioneel projecteren we van daaruit het verleden op het heden. Om uit deze projecties te komen is het belangrijk ons meer bewust te worden van oude patronen en overtuigingen. Op die manier kunnen we ons verleden integreren en een stevige basis voor ons leven opbouwen. 
Binnen de therapie worden lichamelijke, emotionele en meditatieve methoden gebruikt om die kinderbeelden uit onze jeugd te onthypnotiseren. De nadruk ligt daarbij niet op het herbeleven van vroegere emoties, maar op het ontdekken en transformeren van patronen en overtuigingen die ons leven nog steeds bepalen. De nadruk van de therapie ligt niet op verandering maar op ontdekking, bewustwording, acceptatie, afronding en het loslaten van je oude kinderbeelden.

Ademen en lichaamswerk
Onze ademhaling is vaak geblokkeerd en bevrijding hiervan geeft toegang tot belangrijke oergevoelens. Door intenser te gaan ademen kunnen emotionele processen loskomen.

Gestalt
Gestalt wordt vooral gebruikt om onverwerkte gevoelens naar vroegere ouderfiguren te onderzoeken en te integreren. Dit gebeurt via dialogen tussen de drie belangrijkste deelpersoonlijkheden: kind, ouder en volwassene. In onze jeugd waren bepaalde gevoelens en gedragingen vaak taboe. Via gestaltedialogen krijgen we helder welke verborgen potentie in deze ontkende en onderdrukte schaduwdelen schuil gaat.

Delendialoog
Dit is een dialoog tussen de verschillende delen in ons. Door conflicterende ‘stemmen’ uit elkaar te halen en ze helder uit de kristalliseren krijgt de cliënt meer zicht op de positieve intentie ervan. Ook wordt duidelijk wat de als negatieve ervaren ‘stemmen’ voor de cliënt willen bereiken, zoals bijvoorbeeld een oordelende stem.

Trance en geleide fantasie
Trance en lichte hypnose maken het mogelijk om tot diepere ontspanning en meditatie te komen. Een specifieke vorm hiervan is geleide fantasie. Trance en geleide fantasie zijn een veilige manier om inperkende jeugdervaringen te verwerken en te transformeren.

Karakterstructuren
Een karakterstructuur is een reactie op een in de knel geraakte, psychische basisbehoefte. Deze werkt door in het lichaam, de energie, de manier van het in het leven staan en in het contact met mensen. Het maskergedrag verhult de kwetsing. Zo’n overlevingsstrategie beperkt de bewegingsruimte maar verwijst tegelijkertijd naar het ongeschonden stukje van de ziel.

Meditatie
Meditatie betekent vanuit het bewustzijn en totaal in het hier en nu leven. Het brengt je terug naar oorspronkelijke natuur. Hartsmeditaties kunnen je laten ervaren hoe bevrijdend het is om op een liefdevolle manier aandacht te schenken aan de kwetsuren rondom je hart.