Over mijzelf

Supervisie
Ik volg al vele jaren supervisie bij Henne Arnolt Verschuren, tot voor kort directeur van Bodymindopleidingen. Dit doe ik om te blijven reflecteren op mijn manier van denken, voelen en handelen in mijn werk.

In de opleidingen en workshops die ik heb gevolgd werd altijd een professioneel, veilig en liefdevol kader geschapen en werd er gewerkt vanuit een gelijkwaardige sfeer. Hierdoor heb ik mij open kunnen stellen voor de zoektocht in mezelf. Deze zoektocht ga ik steeds meer als een uitdaging zien ondanks dat deze ook niet zonder strubbelingen verloopt. De waarden liefde, veiligheid, acceptatie en gelijkwaardigheid vind ik daarom zelf ook erg belangrijk in mijn werk.

Vaak blijkt dat persoonlijke overlevingsstrategieën afgestemd zijn op een situatie die zich niet in de tegenwoordige, maar in de verleden tijd afspeelt. Jong aangeleerde manieren om in het leven te staan, blijken dan contraproductief. Of zij gaan hun lichamelijke tol eisen. Daarom is het belangrijk om bewust te worden van deze strategieën en mechanismen.

Meelopen
Als therapeut zie ik mezelf daarom als een instrument naar het onbewuste van de ander. De ander kent ook de sleutels, maar deze zijn soms diep in het onbewuste verborgen. In de sessies kijk ik mee naar jouw thema’s. Ik ben er om je te begeleiden en ondersteuning te bieden. Ik loop als het ware een stukje mee in je leven, voor hoe lang of kort dat nodig is. We hebben gesprekken over de dingen die jou bezig houden en die jij in je leven tegenkomt. Zo kan er duidelijkheid ontstaan over wat jij verder nodig hebt.

In mijn sessies maak ik gebruik van ervaringsgerichte technieken zoals inzichtgevende gesprekken, visualisaties en, karakteranalyse, ademwerk, familieopstellingen, gestalt en meditatie. 

Samenwerking
Ik heb een nauw samenwerkingsverband met gezondheidspsycholoog Huibrecht Boluijt. Samen verzorgen en ontwikkelen wij respectievelijk groepstherapieën en trainingen. Ook wordt met hem samengewerkt in relatie tot individuele trajecten. Waar bij hem het accent ligt op individuele klinische gespreksvoering ligt het accent bij mij bijvoorbeeld meer op lichaamsgerichte therapie. Ook voor psychodiagnostiek verwijs ik soms naar hem.

Samen verzorgen en ontwikkelen wij respectievelijk groepstherapieën en trainingen in Zeeland maar op aanvraag ook elders in het land.