Familieopstellingen

Een familie noemen we een systeem van mensen die- vaak onbewust- in diepe verbondenheid met elkaar leven. De een voelt zich in deze familie vrij, de ander niet. 

Wat is een familieopstelling?

Bij een familieopstelling houden we ons bezig met onze biologische wortels. Hoe ziet mijn familiesysteem eruit? Welke invloed heeft het op mij? Ervaar ik mijn familie als een steun in de rug om mijn eigen weg te gaan? Voel ik me in een relatie als man en vrouw op de juiste plaats? Mag ik succesvol zijn en van mijn leven genieten?

In opstellingen kunnen we zichtbaar maken op welke manier we met ons systeem verweven zijn. 

Een familieopstelling is bedoeld om de verstrikkingen in het familiesysteem zichtbaar te maken. Onder verstrikking verstaat Bert Hellinger het gegeven dat iemand onbewust een pijnlijk lot van een vroeger familielid op zich neemt en herhaalt. Dit kan bijvoorbeeld spelen als er familieleden zijn buitengesloten omdat het misschien te pijnlijk was om te rouwen om een vroege dood of omdat een familielid gezien werd als het zwarte schaap van de familie.

Je kunt een afspraak maken om in individueel, of in groepsverband, een familieopstelling te doen in mijn praktijk in Middelburg( Zeeland)